Udlejning af menighedssalen

Menighedssalen i Hellig Kors Kirke udlejes i forbindelse med kirkelige handlinger som dåbsreception, bryllupsreception, begravelseskaffe etc.

Kontakt kordegnen for muligheder og regler for udlejning.

Tlf. 35 35 98 22 

Email: blaagaardens.sogn@km.dk (ikke sikker forbindelse)

Sikker henvendelse med Nem-ID:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9161