Bisættelse eller Begravelse

Der er mange praktiske ting at tage stilling til, når ens nærmeste dør. De ting kommer let til at fylde så meget, at man ikke har hverken overblik eller overskud til at være i den sorg som er helt naturlig. Man kan altid henvende sig til præsten med sine spørgsmål og tanker. Ikke kun i forbindelse med et dødsfald, men også i tiden efter dødsfaldet.

Kontakt sognepræst Andreas Christensen på tlf. 27240861 eller mail jeac@km.dk

Bisættelse/Begravelse

De pårørende har ret til selv at tage hånd om det rent praktiske, det vil sige papirer, pyntning af kirken og sågar transport af afdøde. De fleste vælger dog at bruge en bedemandsforretning til én eller flere af disse opgaver.

Tidspunktet for en begravelseshøjtidelighed aftales altid med præsten. 

Forud for bisættelsen/begravelsen går en samtale med præsten om højtidelighedens forløb, herunder hvilke salmer der skal synges.

Et centralt spørgsmål er også, om afdøde skal begraves eller brændes. Udgangspunktet er, at man, så vidt muligt, skal følge afdødes egne ønsker.

 

Dødsfald skal altid anmeldes til kirkekontoret - også selvom man ikke ønsker en kirkelig begravelse.
Dødsfald indberettes elektronisk af lægen og ansøgning om begravelse eller ligbrænding skal foretages af de pårørende eller via en bedemand på www.borger.dk.