Vision & Værdier

Hellig Kors Kirke ligger som en synlig og rolig kirke midt i det pulserende Indre Nørrebro. 

I krydsfeltet mellem børnefamilier og socialt udsatte samt nytilkomne og gamle kulturbærere, ønsker Hellig Kors Kirke at være en favnende og stabil markør i en omskiftelig hverdag og værge for den mangfoldighed som kendetegner bydelen. Med det lokale sognebarn for øje ønsker Hellig Kors Kirke at være en mangfoldig kirke med plads til alle mennesker både præster af begge køn, vielse af fraskilte og vielse af par uanset køn. Og hver dag tilstræber vi, gennem det liturgiske arbejde, retorik og musik, at formulere det kristne budskab om næstekærlighed.

Hver søndag kl. 10:30 hele året rundt er alle velkommen til Højmesse ved den lokale sognepræst, Andreas Christensen, der med en vedkommende prædiken i øjenhøjde og forkyndelse med kant og åndelig kvalitet sætter budskabet om næstekærlighed i centrum. 

Den traditionelle markering af kirkeåret afholdes på en genkendelig måde med fastelavn, påske, pinse, høstfest og jul. Hellig Kors Kirke favner hverdagslivets rytme og løfter de store livsbegivenheder som dåb, bryllup og begravelse. 

Hellig Kors Kirke ønsker at sætte handling bag budskabet om næstekærlighed, og derfor har det lokale diakonale arbejde, som kirken fordyber sig i, en selvfølgelig plads i kirkens daglige virke. Hellig Kors Kirke tilbyder hus- og hjerterum til dem, der har særligt brug for det ved at åbne kirken for byens hjemløse i vintermånedernes kolde nætter, bespise sultne mennesker hver tirsdag og torsdag, social klub kun for mænd hver onsdag samt udøve sjælesorgsarbejde med mennesker i ensomhed og krise.

Hellig Kors Kirke er en del af Nørrebros mangfoldighed af kulturer og religioner. Denne mangfoldighed er et vilkår og en styrke. Som folkekirke på Nørrebro tager Hellig Kors Kirke religionsfriheden alvorligt i teori og praksis. Respekten for andre er et udtryk for kærlighed. Det fordomsfri fællesskab er stærkt forankret i selvforståelsen. Det er et fællesskab, der åbner dørene og byder medmennesket indenfor uanset tro, politisk overbevisning, social baggrund, køn, seksuel orientering etc. Sammen skaber vi forum for debat, samtale, måltider og andre aktiviteter, så alle kan opleve samhørighed. 

Hellig Kors Kirke samarbejder med lokale aktører bl.a. gadepulsens drenge, byfornyelsen og lokale fælleskabsstyrkende initiativer. Hellig Kors Kirke er kirke for hele sognet - også for dem der ikke er medlem af folkekirken og for dem som ønsker at løse sognebånd hertil.

Kirkens medarbejdere er kirkens ansigt udadtil. Derfor forstår kirkens personale samt kirkens frivillige, hele bredden af sognets aktiviteter samt den store variation af interesser som sognets beboere kommer ind ad døren med.