Bryllup

Kirkelig vielse 

En vielse i Hellig Kors Kirke starter med, at man kontakter præsten, Andreas Christensen på tlf. 27240861 eller mail jeac@km.dk for at aftale en dato for handlingen. Derfra foregår den administrative koordinering med kordegnen på kirkekontoret. Kirkekontoret sørger for at lægge vielsen i kalenderen samt håndtere de oplysninger der skal til. 

Vigtigt:
Før præsten må vie to mennesker, skal brudeparret aflevere en Prøvelsesattest til kirkekontoret. Prøvelsesattesten udstedes af brudens bopælskommune og attesten er "kun" gyldig i fire måneder fra udstedelsesdatoen.

Prøvelsesattesten rekvireres på følgende måde:

Parret udfylder en Ægteskabserklæring på www.borger.dk

Tilbage fra Kommunen modtager parret Prøvelsesattesten, som afleveres i original eksemplar på kirkekontoret sammen med fulde navn og adresse på to vidner, der er tilstede ved selve vielsen.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Selvom man allerede er blevet gift på rådhuset, kan man godt ønske at højtideligholde sit ægteskab i kirken. Lidt forenklet kan man sige, at man i kirken får den del af en kirkelig vielse, som borgmesteren ikke kan bidrage med, nemlig Guds velsignelse.

Der kan være mange forskellige grunde til at ønske en kirkelig velsignelse af sit ægteskab. Man er altid velkommen til at tale med præsten om sine spørgsmål og tanker i den forbindelse.

Den kirkelige velsignelse har intet juridisk/borgerligt indhold. Det er derfor ikke nødvendigt med nogen prøvelsesattest. Til gengæld skal man kunne forevise en borgerlig vielsesattest.