Fødsel

Fødselsanmeldelse
Alle fødsler skal anmeldes på kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen – lige meget om barnet skal døbes eller navngives. I de fleste tilfælde er det jordemoderen på hospitalet, der laver fødselsanmeldelsen og sender den elektronisk til kirkekontoret i moderens bopælssogn.

Faderskab
Er barnet født udenfor ægteskab, skal faderen sammen med barnets mor afgive en omsorgs- og ansvars eklæring senest 14 dage efter fødslen. Dette sker af forældrene ved digital selvbetjening på www.borger.dk 

Navngivning
Navngivning kan ske enten ved dåb eller ved ansøgning på www.borger.dk, og skal ske senest 6 måneder efter barnets fødsel.

Dåb
Ønsker man dåb i Hellig Kors Kirke, skal man kontakte kirkekontoret på:
Tlf. 35 35 98 22 
Email: blaagaardens.sogn@km.dk (ikke sikker forbindelse)
Sikker henvendelse med Nem-ID:  https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=9161
 

Kontorets Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 10:00-12:00
Er man forhindret i fremmøde i åbningstiden, kan der laves individuelle aftaler - kontakt kontoret.
Øvrige lukkedage er helligdage og d. 24. december.