Bliv medlem af Folkekirken

Ved indmeldelse i Folkekirken bedes du kontakte sognepræst Andreas Christensen på mail: jeac@km.dk eller på telefon 2724 0861 - fredag er fridag.

Som medlem af Den danske Folkekirke er man medlem af en kristen, evangelisk-luthersk kirke. 

Når man bliver døbt, bliver man automatisk medlem af folkekirken. Man kan altså ikke være medlem af folkekirken uden også at være døbt. Er man ikke blevet døbt som barn, kan man blive medlem ved at blive døbt som ung eller voksen. Medlemsbidraget til folkekirken opkræves som kirkeskat og som medlem har du ret til konfirmation, dåb og bryllup samt ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat.